پرایمر ناخن

هیچ محصولی یافت نشد.

شما می توانید افزایش زیبایی دستان خود را با کاشت ، لمینت ، ژلیش و … افزایش دهید . برای انجام تمام عمل های نام برده شده ، نیاز به یک سری ابزار و محصولات کاشت می باشد .یکی از این محصولات پرایمر ناخن می باشد . استفاده از این محصول برای کاشت ، لمینت و ژلیش بسیار مهم می باشد زیرا موجب افزایش عمر ژل، لاک ژل و کاشت می شود. این محصول PH ناخن را عوض می کند و این عمل موجب افزایش چسبندگی بیشتر مواد کاشت و تیپ های ناخن می شود. مواد های  کاشت و لمینت ، حباب می گیرند ، استفاده از پرایمر ناخن باعث می شود که از حباب هوا در زیر کاشت و لمینت صورت نگیرد. در ادامه با انواع پرایمر آشنا می شویم : 1.غیر اسیدی ،2. اسیدی .امروزه بیشتر برای انواع فرایند های ناخن استفاده از پرایمرهای غیر اسیدی توصیه می شود.

اطلاعات بیشتر ...