مداد ابرو

فیلـتر

در حال نمایش 3 نتیجه

زیبا سازی ابرو در آرایش صورت اهمیت ویژه ای دارد و آن را نباید دست کم گرفت زیرا در اولین نگاه ، چشم ها و ابرو ها مورد توجه قرار می گیرند علاوه بر آن داشتن ابرو هایی زیبا می تواند در کم تر نشان دادن سن شما تاثیر داشته باشد. گاهی بعضی از افراد گمان می کنند که استفاده از مداد ابرو موجب غیر طبیعی شدن ابرو های آن ها و بهم خوردن طبیعی بودن آرایش آن ها می شود اما اگر از مداد های ابرو به درستی استفاده شود نه تنها ابرو ها غیر طبیعی نشان داده نمی شود بلکه باعث می شود ابرو های کم پشت پر حجم تر و زیبا تر نشان داده شوند.

اطلاعات بیشتر ...